516 jaar, studeren uit opbrengst landerijen

Jouw binnen- en of buitenlandse studiebeurs

Sint Geertruidsleen uit Abbega.

Het Sint Geertruidsleen is van oorsprong een familieleen wat gesticht is in 1508 door pastoor Goffa Attama. Zijn doel was om hiermee te bereiken dat familieleden konden studeren voor priester. Door de jaren heen is er heel wat veranderd in de uitvoering, maar wat nog steeds overeind staat is, dat heden ten dage nog steeds mensen kunnen studeren met financiële steun van de stichting Sint Geertruidsleen.

gallerie-abbega-001-001

Bij de voorwaarden kun je inzien waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen. De middelen voor een studieleen worden verkregen uit de opbrengsten van 113 hectare landerijen rondom Abbega.

Tegenwoordig wordt er al lang niet meer voor heer Goffa gebeden, maar zijn testament wordt toch nog altijd in ere gehouden. Dankzij zijn laatste wil ontvangen nu talrijke studenten uit binnen- en buitenland een studiebeurs. Heer Goffa zal nooit bedacht hebben dat zijn leen ooit een internationaal bekende studiebeurs zou worden. De Reformatie, de Franse tijd en toenemende overheidsbemoeienis speelden hierbij een rol. Daarnaast hebben de vele familietwisten over heer Goffa’s nalatenschap de geschiedenis van het leen op beslissende momenten gevormd. De priester die voor Goffa’s ziel ging bidden moest namelijk familie zijn.

Zowel ijverige studenten als slimme profiteurs hebben in de loop van de tijd gebruik gemaakt van het leen. Verschillende takken van de familie bestreden en steunden elkaar bij het ontvangen van de leeninkomsten. Sinds het einde van de negentiende eeuw komen ook gegadigden buiten de familie voor een toelage in aanmerking. Vrouwen staan dan nog buitenspel. Pas in april 1940 wordt, na nogal wat gedoe, de eerste studente toegelaten.

 

Testimonials

Stichting Sint Geertruidsleen uitgelicht

Abbega

Abbega is een klein plattelandsdorp in Zuidwest Friesland. Abbega was het geboortedorp van Goffa Attama.
Zie hier rechts enkele foto’s uit de omgeving van Abbega.

Het fonds (leen) Sint Geertruiden, waardoor in de afgelopen eeuwen honderden studenten de mogelijkheid hebben gekregen om te kunnen studeren, heeft zijn oorsprong in dit dorp.

Goffa Attama

Goffa Attama was pastoor in Easterein en in zijn testament liet hij vastleggen dat er in zijn geboortedorp Abbega voor zijn zielenheil gebeden moest worden. Daarom stichtte hij hier een leen waaruit een priester voor deze taak betaald kon worden.

Tegenwoordig wordt er al lang niet meer voor heer Goffa gebeden, maar zijn testament wordt toch nog altijd in ere gehouden. Dankzij zijn laatste wil ontvangen nu talrijke studenten uit binnen- en buitenland een studiebeurs. Heer Goffa zal nooit bedacht hebben dat zijn leen ooit een internationaal bekende studiebeurs zou worden.

Graf Goffa Attama

De grafsteen van Goffa is te zien in de Martinikerk van Oosterend.

De Martinikerk is een in de 14e eeuw gebouwde kerk, gelegen op een omgrachte ophoging in het Friese dorp Oosterend.

Documenten

Goffa Attama was pastoor in Easterein en in zijn testament liet hij vastleggen dat er in zijn geboortedorp Abbega voor zijn zielenheil gebeden moest worden. Daarom stichtte hij hier een leen waaruit een priester voor deze taak betaald kon worden.

Tegenwoordig wordt er al lang niet meer voor heer Goffa gebeden, maar zijn testament wordt toch nog altijd in ere gehouden. Dankzij zijn laatste wil ontvangen nu talrijke studenten uit binnen- en buitenland een studiebeurs. Heer Goffa zal nooit bedacht hebben dat zijn leen ooit een internationaal bekende studiebeurs zou worden.