pagina-about-01

Informatie aanvraag pensie

Een algemene uitleg.

Gezien de vele reacties op de uitzending door de NOS en Omrop Fryslân op 1 en 8 november 2009, zijn wij zo vrij om een algemene uitleg te geven aangaande uw aanvraag om financiële steun.

Om in aanmerking te komen voor een pensie van maximaal € 2500,- per jaar, is er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Deze voorwaarden liggen besloten in het “Reglement op de begeving van het Sint Geertruidsleen te Abbega, ingesteld door heer Goffa bij testament van 9 Juli 1508”.

Enkele voorwaarden waaraan u moet voldoen, zijn de volgende:

  1. Het inkomen van de ouders cq de verzorgers mag niet meer bedragen dan €. 37.500,-
  2. De opleiding moet plaatsvinden aan een universitaire of een daaraan gelieerde instelling. (dus geen middelbaar onderwijs)
  3. De pensies worden ‘begeven’ met voorrang aan familieleden van heer Goffa. Ook heeft een theologie opleiding voorkeur
  4. Een aanvraag dient te worden ingediend door middel van een sollicitatieformulier. Dit kunt u downloaden onderaan deze pagina.
  5. Het ingevulde sollicitatieformulier moet je met de gevraagde papieren en eventuele toelichting, opsturen voor 30 juni naar het secretariaat. De pensies worden achteraf in vier delen uitgekeerd. Voor het eerst op 31 oktober en daarna op 31 januari, 30 april en 31 juli. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, hoef je niets terug te betalen.
  6. Buitenland stages en studies worden per geval beoordeeld, maar kennen geen prioriteit in de doelgroep.

Mocht u menen in aanmerking te komen voor een pensie, dan raden wij u aan t.z.t. contact op te nemen zoals bedoeld in punt 4 van het voorgaande uittreksel van het reglement.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van het Sint Geertruidsleen.

Correspondentieadres:

Secretariaat Sint Geertruidsleen

Kompas 17

8502 BD Joure

mes-001