pagina-cours-01

Het bestuur van de Stichting

Het Sint Geertruidsleen is een op zich staande stichting; dus geheel losstaand van de plaatselijke kerk.

left-bg-01

3 kerkrentmeesters.

indemedia-001

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Oosthem, Abbega en Folsgare. Zij benoemen een administrateur en een secretaris welke respectievelijk de financiële zaken van de stichting behartigt en de contacten met de studenten onderhoudt.

De toezichthouders.

Er zijn twee toezichthouders (provisoren) en er vinden minimaal twee gezamenlijke vergaderingen per jaar plaats. De voorjaarsvergadering wordt gehouden in Blauwhuis in het plaatselijke café annex restaurant, waar na de vergadering het Goffamiel wordt genuttigd. Dit maal bestaat onder andere uit het nuttigen van de haas van de koe. Dit traditionele diner werd door de erflater ingesteld en wordt dus nog steeds in ere gehouden. Het aansnijden van het vlees wordt door de voorzitter van de gezamenlijke vergadering aangesneden met een zeer oud verzilverd mes.

alg-mes-001

Eenmaal per jaar wordt in juli een ballotage dag gehouden waarop de uitgenodigde studenten hun sollicitatie kunnen toelichten. De commissie die hiervoor wordt aangesteld, adviseert op basis van haar bevindingen, de gezamenlijke vergadering wie er voor een pensie (lening zonder terugbetaling en rente) in aanmerking komen. Hoewel het bovenstaande impliceert dat alleen protestantse studenten gebruik kunnen maken van het Sint Geertruidsleen, is dat niet het geval. Immers van origine was het een rooms katholiek familieleen. Wel heeft een familielid en/of een theologische studie nog steeds de voorkeur.